Valdemar Frænkel & moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat

 

Legat til rekreationsophold

 

Ang. ansøgninger til ophold i 2018

Årets fordeling af legater er gennemført og der er uddelt 85 legater ud af næsten 340 ansøgninger.

 

Alle som har fået et legat, har fået besked sendt med posten senest den 31. marts 2018. De ansøgere, som ikke har fået besked inden 1. april d.å., har ikke modtaget legatet.

 

Rekreationsstederne er orienteret om de legatmodtagere, som har fået et ophold. Legatmodtagerne kan derfor uden videre kontakte det rekreationssted, hvor de har fået plads for den nærmere planlægning af opholdet.

 

Der er desværre ikke ressourcer til yderligere administration, da det er besluttet, at flest mulige midler bliver brugt på legatet.

 

Ang. ansøgninger til ophold i 2019

Hvis du har behov for rekreation enten på grund af helbreds-, sociale-, økonomiske - eller andre personlige forhold og du er selvhjulpen, så er du velkommen til at søge om at få et af årets legatudlodninger. Vi har ikke åbent for ansøgninger nu, men vil i januar 2019 åbne op for ansøgninger.

 

Behandling af personoplysninger

Ansøgningerne bliver alene behandlet af bestyrelsen og andre personer, som har et arbejdsmæssigt formål og relevante myndigheder.

Når legaterne er tildelt bliver alle ansøgningsskemaer og bilag, som ikke skal gemmes for at kunne opfylde informationskrav fra myndigheder, makuleret. Legatmodtagernes navne og kontaktdata bliver videreformidlet til de rekreationssteder, hvor legaterne bliver givet til ophold.

 

Bestyrrelsen

Allan Polack

Ditte Shapiro

Eva Nathan

Bente Meyer (Formand og Administrator)

 

© Copyright. All Rights Reserved.